ENGLISH POLSKI
Firma » 

Firma

Spółka Cognor S.A. powstała w 1991 roku zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1994 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali.


Obecnie Spółka jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Szczegółowa struktura, opis działalności jak i podmiotów w skład niej wchodzących znajduje się na stronie pod przyciskiem Grupa Cognor.


Cognor w roku 2007 zaoferował euroobligacje na międzynarodowych rynkach finansowych które aktualnie notowane są na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. Jako ich emitent posiada rating agencji Standard and Poors i Moody’s.
Wykonanie: Redhand.pl